Werk van de gouverneur

Kinderarmoede

Sociaal werk: KINDERARMOEDE

  • Project over 2 jaar (samen met 1ste  Vice-Gouverneur Eddy Van Goethem)  omwille van belangrijkheid en mogelijkheid om een goed hulpproject op te starten in clubs die er nog geen hebben
  • Samenwerking opgestart met parastatale organisatie NETWERK TEGEN ARMOEDE o.l.v. Heidi Degerickx, Dr. in de sociologie en haar ervaringsdeskundigen
  • Eind oktober/begin november een speciale INFO-AVOND voor GST-verantwoordelijken, clubvoorzitters,  alle geïnteresseerde Lions, en zelfs HUN PARTNERS (voor veel echtgenotes-dames is dit een zeer gevoelig onderwerp welke hen nauw aan het moederhart ligt – ‘Serve from the heart’ IP Douglas Alexander)
  1. met en door ‘Netwerk tegen Armoede’
  2. aanreiken netwerkmogelijkheden tot samenwerking voor doelgroep ‘armoedekinderen’
  3. uiteenzetting realisatie naar 01/05/2022 PLOPSA
  • Clubs hebben 2 opties:
  1. Een cheque aan de gouverneur met bedrag naar wens
  2. Deelnemen met een groepje Armoede Kinderen op 01/05/22 naar Plopsa De Panne

Liefst kiezen alle clubs voor optie 2…

Pin It on Pinterest

Share This