Werk van de gouverneur

Werk van de gouverneur

Werk van de Gouverneur

Droomfabriek 2.0

Bedoeling:
Het is de bedoeling om vanuit de Lions een project rond droomfabriek op te starten. Hierbij worden projecten gezocht waarbij we een droom kunnen waarmaken van volwassenen, kinderen om een droom te realiseren die niet mogelijk is. Het doelpubliek zijn ouderen (die kampen met een vereenzaming), kinderen (waarbij de financiële middelen er niet zijn om dit mogelijk te maken), ook mensen met een handicap. Dromen kunnen aangemeld worden en dit wordt dan verder bekeken of deze in aanmerking komen om gerealiseerd te worden, het is de bedoeling om zoveel mogelijk dromen te realiseren maar dit moet natuurlijk haalbaar blijven. Op de conventie worden dan ook een aantal deelnemers uitgenodigd (5) om hun verhaal te komen doen.

Financiering:
Voor de financiering van de realiseren van dromen wordt enerzijds beroep gedaan op de financiële middelen van de clubs die zelf dromen gaan realiseren en deze dan ook rapporteren aan de stuurgroep die het project zal coördineren. Anderzijds zal Hans clubs aanmoedigen een bedrag te storten op een rekening, deze gelden zullen dan aangewend worden om dromen te realiseren waar clubs niet de middelen hebben niet de mensen hebben die dit kunnen ondersteunen.

Peterschap:
Er wordt actief gezocht om een bekend gezicht te engageren die zich achter dit project wil zetten. Bij voorkeur een “artiest” (zanger) die dan ook een optreden kan verzorgen op de conventie.

Communicatie en media:
– Facebookpagina
– Organiseren van een persmoment (Oktober 2023)
– Kubus (wordt gemaakt door club van Hans) die zal verdeeld worden naar alle clubs
– Contacteren VRT (Droomfabriek komt die najaar terug op TV).
– Communicatie naar de clubs
– Promotiefilm
– Facebook posts (fireflies)
– Maken van een sponsordossier (het zou goed zijn om sponsors aan te trekken, misschien bedrijven die bepaalde dromen willen realiseren => reclame).
– Clubbezoeken en zonevergaderingen.

Timing:
Project wordt aangekondigd op de eerste kabinetsvergadering. Er zal ook op de zonevergadering toelichting worden gegeven, hierbij zal iemand van de stuurgroep aanwezig zijn (bij voorkeur Hans).
Tussen 1 en 30 september komt er een algemene communicatie naar de clubs, en wordt verder besproken tijdens de clubbezoeken.
Er moet een peter worden gevonden vooraleer we een persmoment organiseren, zodat dit meer impact heeft.

Stuurgroep
Verantwoordelijke: DG Hans
Leden van de stuurgroep: nader te bepalen
– Zonevoorzitters ?
– Leden van het kabinet ?

Grant
Er wordt gekeken of we een grant hiervoor kunnen aanvragen bij Oak Brook.

Pin It on Pinterest

Share This