Werk van de gouverneur

Werk van de gouverneur

Strijd tegen kinderarmoede

Steeds meer kinderen leven in armoede, niet alleen in de armere landen, maar ook bij ons, in ons district.
Uiteraard is kinderarmoede gelinkt aan de stijgende armoede in onze samenleving. De covid-pandemie en recent stijgende prijzen van voedsel, huur en energie verhogen het aantal gezinnen die moeite hebben om de behoeften van kinderen in te vullen. Eén op de drie zijn eenoudergezinnen. Tekenend is dat eind 2021 ruim 177.200 mensen een beroep deden op de Voedselbanken, een stijging met 11,4 % t.o.v. van voor corona.
Volgens UNICEF groeien 20,6 % van de kinderen in België op onder of flirtend met de armoededrempel.

Ons sociaal werk ‘Strijd tegen Kinderarmoede’

Strijd tegen kinderarmoede is een zo belangrijk thema in onze samenleving dat we aan de clubs vragen om naast hun waardevolle sociale projecten van vandaag een werkjaar-overschrijdende actie op te nemen in hun werking.
Ons district werkt samen met de parastatale organisatie NETWERK TEGEN ARMOEDE o.l.v. Heidi Degerickx, Dr. in de sociologie, en haar ervaringsdeskundigen.
Omwille van de belangrijkheid en de mogelijkheid om een duurzaam hulpproject op te starten, loopt dit werk van de gouverneur(s) over twee jaren. In het werkjaar 2021-22 van gouverneur Luc was er op 8 november 2021 de info-avond van Netwerk tegen Armoede (presentatie op de website van het district) en hebben we op 1 mei aan 2.000 kinderen in armoede en hun begeleiders een onvergetelijke dag bezorgd in Plopsaland.

Maar DUURZAAMHEID is de essentie in onze strijd tegen kinderarmoede.
Wij vragen aan alle clubs om in 2022 – 23 een langdurige samenwerking op te starten met een lokale organisatie die strijd tegen kinderarmoede.

Wat kunnen clubs doen in de strijd tegen kinderarmoede

Wij juichen toe dat verschillende clubs in ons district al een sociaal werk tegen kinderarmoede hebben.
Clubs die nog een project dienen op te starten stellen wij voor om in hun lokaal netwerk op zoek te gaan naar een partnerorganisatie. Er zijn voldoende contactmogelijkheden in je streek:

  • Lokale CAW of besturen
  • Huis van het Kind
  • Welzijnsschakels
  • ATD Vierde Wereld Vlaanderen
  • Lokale samenwerkingen via Netwerk tegen Armoede (zie hieronder)

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

Tijdens de districtsconventie van 22 april 2023 in Aalter willen wij al deze initiatieven bundelen en een statement maken.
Het staat de clubs natuurlijk ook vrij om een cheque met bedrag naar wens aan de gouverneur te overhandigen.

Informatie

https://www.unicef.be/nl/communicatie/campagne-kinderarmoede

https://armoede.vlaanderen.be/organisaties-verenigingen-waar-armen-het-woord-nemen

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl

Presentatie Netwerk tegen armoede 8/11/2021, zie https://www.lions-112a.be/Opleidingen/
(via login voor leden)

Agenda

Pin It on Pinterest

Share This