Nationaal Werk

nationaalwerk

De Prijs Nationaal Werk heeft als doel het bekronen en in de spotlights zetten van Belgische Clubs die buitengewoon verdienstelijk zijn op sociaal of cultureel vlak.
De Prijs van het nationaal Werk werd opgericht in 1961 om de clubs te huldigen voor hun voorbeeldige sociale verwezenlijkingen tijdens de nationale conventie.
In 1986 is de prijs uitgebreid tot culturele activiteiten.

Per district worden er door de inkomende gouverneur 2 leden benoemd. De mandaten bedragen 3 jaar en kunnen eenmalig verlengd worden met 3 jaar.
Alle leden zijn 2-talig en worden voor eind april benoemd. De voorzitter wordt gekozen en aangesteld door de gouverneursraad.
De commissie staat onder het toezicht van de gouverneursraad.

Voor meer informatie zie volgende documenten op deze pagina:
– Brief Nationaal Werk
– Wat is nu de Prijs van het Nationaal Werk?

Verder verwijzen we ook naar de Nationale Website van Lions Clubs Belgium via volgende link:
https://www.lions.be/nl/nationale-commissies/commissie-nationaal-werk/

Hier vind je volgende extra gegevens:
– De laureaten van het werkjaar 2020-2021
– De laureaten van het werkjaar 2021-2022
– De samenstelling van de Nationale Commissie

Voor het District 112A zijn PDG Henri BOUCKAERT – LC Wetteren Rozenstreek en Werner VAN OOSTERWYCK – LC Oostende de afgevaardigden naar deze commissie

Verder vind je daar nog enkele nuttige documenten:
– Brief NW 270821
– Vragenlijst NW 2021-22
– Reglement nationaal werk 12.04.2021

Meer informatie kan je bekomen bij Commissieleden voor District 112A.

Agenda

Berichten

Geen berichten

Pin It on Pinterest

Share This