Lions100

Lions Clubs Centennial


Centennial informatie Lions Clubs Internationaal

Lions Clubs International

100 jaar ten dienste van de maatschappij

Lions Clubs International (LCI) is de grootste service club en één van de grootste NGO’s wereldwijd, met een netwerk van 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210 landen.

Lions Clubs International legt zich toe op een verscheidenheid van goede doelen. Aan deze goede doelen schonk de caritatieve organisatie Lions Clubs International Foundation sinds haar oprichting in 1968 reeds zo’n 1 miljard USD. Dat gaat van het voorzien van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First programma), tot het bestrijden van de mazelen (One shot One life programma), of het steunen van Special Olympics.

lions100

In de aanloop naar het honderdjarig bestaan in 2017 lanceerde Lions Clubs International de “Centennial Challenge”, waarmee zij 100 miljoen mensen willen bereiken, verspreid over de vier ankerpunten van de sociale werking van de Lionsclubs:

Zicht: 25 miljoen mensen behoeden voor blindheid of om ze het zicht terug te geven (bv. door oogonderzoek, voorzien van brillen en andere visuele hulpmiddelen)

Jeugd: 25 miljoen jongeren helpen (studiebeurzen, zieke kinderen en jongeren in nood helpen)

Milieu: 25 miljoen mensen helpen met milieuprojecten (door recyclage, bomen planten,…)

Honger: voedsel voorzien voor 25 miljoen mensen (o.a. noodhulp bij hongersnoden, voedselbedeling aan ouderen)

Centennial informatie Lions Clubs België

#Lions100 in Belgie

Met een ‘we serve’ ingesteldheid steken de leden van de Lions Clubs elke dag de handen uit de mouwen. Om 100 jaar Lions te vieren, en om bij te dragen aan de Centennial Challenge, organiseren de Belgische Lions verschillende activiteiten:

Op 19 november 2016 vindt een ceremonie plaats waarbij Manneken Pis een Lions100 kostuum aangemeten krijgt. Dit is het officiële startschot van het feestjaar.

Op 26 maart 2017 is er het ‘Big Spring Event’, waarbij Lions over het hele land zich verenigen om vuilnis te verwijderen.

Aan deze opruimactie wordt in Vlaanderen een boomplanting gekoppeld, met als doel 4.000 personen te mobiliseren op een 20-tal locaties om 50.000 bomen te planten en andere milieuprojecten uit te voeren.

In Wallonië wordt het Big Spring Event als operatie “Eco-Ramassage Be WaPP 2017” voor een Wallonie Plus Propre georganiseerd, in samenwerking met het Ministerie van Milieu van het Waals gewest.

In Brussel zal de opruimactie zich toespitsen op het zoniënwoud.

Buiten deze activiteiten worden in heel het land nog tal van andere, lokale activiteiten georganiseerd in de loop van 2017.

Je kan de activiteiten van Lions Clubs België volgen op Twitter!
Meer informatie over Lions Clubs België vind je op de website www.lions.be
Meer informatie over #Lions100 vind je op www.lions.be/lions100

Centennial Lions Clubs Oost- en West-Vlaanderen

 

Jill

BIG SPRING IN DE PERS

Nieuws

Geen berichten

Big Spring Event
Sociale Media

Foto’s

[instagram-feed type=hashtag hashtag=”#lions100bigspring” width=100 widthunit=% showheader=false showbutton=false imagepadding=5 cols=2 media=photos showfollow=false hoverdisplay=”” num=4 showlikes=false showcaption=false]

Partners

Lions 100


In 2017 viert Lions International zijn 100 jarig bestaan. In de aanloop naar dit eeuwfeest lanceert Lions Clubs International de Centennial Challenge. Alle Lions in alle clubs worden aangemoedigd hieraan mee te werken en de doelstelling om 100 miljoen mensen met onze acties te bereiken, waar te maken.

Huidige stand (miljoen dollar)

Projecten voor de jeugd in de omgeving, inspireren van de volgende generatie vrijwilligers door de Leo’s of andere groepen jeugd te betrekken.

Projecten die aan kinderen of volwassenen die blind of verminderd zicht hebben het zicht teruggeven.

Honger verminderen – Families en gemeenschappen sterker maken door voedselbedeling te organiseren of een projecten om honger te bekampen.

Bescherm het Milieu – Projecten die het milieu beschermen en verbeteren zodat het een betere plaats om te leven wordt voor iedereen.

Eén enkele actie kan een leven veranderen… 1.4 miljoen Lions leden kunnen de wereld veranderen

Bezoek de website van de Internationale Centennial

Pin It on Pinterest

Share This