LISA – Lions International Student Aid


LISA – Lions International Student Aid

WAT IS HET ?

LISA stelt zich tot doel om kans zoekende jongeren uit de omgeving van je eigen Lionsclub die hogere studies wensen te beginnen, te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak, door middel van een actief peterschap.

Elke student heeft binnen LISA een Lions peter/meter die zijn dossier in detail opvolgt en de student raadt geeft en begeleidt doorheen zijn studietraject vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma en bij de zoektocht naar een eerste job.

Wij komen enkel tussen in studie gerelateerde uitgaven zoals inschrijvingsgeld, boeken, huur kot, bus- of treinabonnement, etc.

De commissiewerking zorgt voor uitwisseling van informatie tussen de peters en dient voor elke peter als klankbord, vooral als er problemen opduiken. De peter altijd kan terugvallen op zijn netwerk binnen of buiten de Lions Club.

 

Fundamenten

Discretie

Wij streven naar een maximale discretie ten aanzien van de studenten en hun familie.   De persoonlijke contacten gebeuren daarom enkel tussen de peter en de student.

SELECTIE

25 ervaring bij Lions Club Ronse-Renaix leert dat de graad-en zorg coördinatoren van de middelbare scholen het best geplaatst zijn om het juiste profiel qua studenten te identificeren en voor te stellen.

Inzet

Wij verwachten van onze studenten een onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme voor hun studies.  Naast de zuivere studie gerelateerde activiteiten vinden wij het ook normaal dat de student via een studenten job zijn steentje bijdraagt op het financiële vlak.

Communicatie

De peter zorgt voor een regelmatig contact met de student voor een stand van zaken met betrekking tot zijn/haar studies en financiële of andere beslommeringen.

Continuïteitsprincipe

Concreet betekent dit dat een student die geslaagd is en mag overgaan naar het volgende studiejaar automatisch opnieuw gesteund wordt. Voor dit volgende studiejaar maakt de student opnieuw een budget op in overleg met zijn/haar peter.

Ook als de student niet geslaagd is, zal de peter na overleg binnen de Commissie beslissen of verdere steun opportuun is.

 

WAAROM LISA OPSTARTEN in JOUW CLUB ?

Is uw club aan een nieuwe uitdaging toe?

Zijn er recent jonge leden bijgekomen die een bruisend project zoeken?

Zit er sleet op de We Serve formule en willen jullie een meeslepend project beginnen dat dertigers aanspreekt en tegelijk voor de herbronning van uw Club en van uw sponsoring kan zorgen?

Via het LISA365 concept (laagdrempelige sponsoring van 1€/student/dag) kan je ook je fundraising in een nieuw kleedje steken.

 

CONTACT

lisa@lionsronse.be

voor LC RONSE-RENAIX : Rob Timmermans (prive 055 23 92 00)

Verdere info en nuttige documenten zijn ter beschikking en kunnen bezorgd worden na contact.

Het is de bedoeling dat gestandaardiseerde formulieren via deze site kunnen gedownload worden.

 

 

Documenten

Geen documenten

Agenda

Berichten

Geen berichten

Pin It on Pinterest

Share This