LEMC Muziekwedstrijd

lemc

Werkjaar 2022 – 2023 : Trombone

Datum en plaats
Deze wedstrijd vindt plaats op zondag 2 april 2023 van 10 tot 17 uur in het Muziekinstrumentenmuseum (MIM), Kroonstraat 2 te Brussel.

Wat zijn de doelstellingen?

  • Het ontdekken van jong muzikaal talent (max. 20 jaar) en hen ondersteunen tijdens Lions activiteiten
  • Voor de jongere om zijn of haar artistieke talent te ontwikkelen door zichtbaarheid te verkrijgen via een wereldwijde Lions-activiteit
  • Voor LIONS, ter bevordering van de zichtbaarheid, het imago van nabijheid en de artistieke waarden.

Waarom zou onze club meedoen?

  • Het imago van onze beweging bij de jeugd bevorderen
  • Haalbare investering. Vereist goede contacten en positieve lobby bij conservatoria, academies en muziekorganisaties die zich op de jeugd richten
  • Interactie tussen Lions Clubs en de muziekwereld
  • Creëer een nieuwe dynamiek binnen uw Club.

Wat zijn de verbintenissen en acties

  • Het project promoten in de muziekwereld (rol: LIONS ambassadeur)
  • Contact opnemen met conservatoria, academies en muzikale organisaties die zich richten op de jeugd (max. 20 jaar)
  • Kandidaten begeleiden naar de nationale finale

Wat zijn de voorwaarden voor deelname en de technische elementen?

De wedstrijd is verdeeld in 2 categorieën: Junior en Europees
Kandidaten voor het Junior Concours moeten op 1 januari 2023 20 jaar of jonger zijn. Het Junior Concours staat ook open voor jongeren uit het hoger kunstonderwijs, maar niet voor houders van een bachelor- of masterdiploma.
Voor de Europese competitie is de maximumleeftijd 23 jaar. U moet Belgisch of Europees ingezetene zijn en minstens 5 jaar legaal in België verblijven.

De winnaar van de categorie “Europees” zal België vertegenwoordigen op de Lions European Music Competition in Oostenrijk, van 26 tot 28 oktober 2023.

Wat is het tijdschema?
OKTOBER 2022
Contact opnemen met academies, conservatoria en muziekorganisaties
01 MAART 2023
Sluitingsdatum voor sollicitaties
02 APRIL 2023
Selecties en finales in Brussel (MIM)
MEI 2023
Uitreiking van de winnaar op de districts-/landelijke conventie
26 TOT 28 OKTOBER 2023
Deelname van de nationale winnaar aan het Europees Forum in Klagenfurt, Oostenrijk

Meer info
Voor meer info kun je terecht bij onze districtsverantwoordelijke, Pieter Van Den Heuvel (Lions Club Torhout) GSM: 0475/26.23.14 – e-mail pctorhout@gmail.com

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This