Lions Clubs International District 112A

Lions 112a

Lions is een organisatie  die  uit humane overwegingen maatschappelijke noden lenigt. Het Multiple District 112 (=België) is onderverdeeld in 4 districten.

Deze privé – organisatie telt 1 350 000 leden in 210 landen. De leuze is “ We Serve “. In België gaat de (gratis) hulp naar acties die mensen met een beperking meer levenskwaliteit verlenen en naar diverse vormen van kansarmoede. Alle ondsen die oor fundraising bijeengebracht worden, worden besteed aan caritatieve acties.
In die context geeft Lions District 112A ( West- en Oost-Vlaanderen ) intense manpower hulp en een grote financiële ondersteuning aan Dranouter Bad en Rock4Specials ( = muziekfestivals voor mensen met een beperking), daklozenprojecten, voedselbedeling ( oa via Voedselbanken), Bijzondere Jeugdzorg.. Het zijn altijd projecten waar de officiële assistentie ontoereikend is.

Lions geloven immers dat ze iets ten goede kunnen bijdragen aan de maatschappij.

www.lions-112a.be
info@lions-112a.be

Pin It on Pinterest

Share This