LC Kortrijk Leie: Kreeftenfestival

LC Kortrijk Leie: Kreeftenfestival

Op woensdag 13 januari 2016 om 19.30u organiseert Lions Club Kortrijk Leie voor de 34ste maal haar jaarlijkse Kreeftenfestival.

Wij stellen ons tot doel om zo veel mogelijk Lionsleden uit de zone, de aanpalende zones, gewesten en districten, samen te brengen op onze eerste statutaire vergadering van 2016 en ze te verwennen met een culinair hoogstandje.

Ons kreeftenfestival wordt door velen gepercipieerd als de informele, cluboverschrijdende nieuwjaarsreceptie van Lionsleden.

Het is steeds onze zorg om de culinaire kwaliteit, die het festival in het verleden heeft gekenmerkt, bij voortduur op het hetzelfde hoog niveau te houden. Onze ervaren directeur Fernand Cloet van de Commissie “Kreeften”, heeft

opnieuw een prachtig kreeftenmenu kunnen onderhandelen met het Klokhof, Sint Anna 2 te 8500 Kortrijk, ons vertrouwd clubhuis (www.klokhof.be), dat in de GPS best terug te vinden is met het ingeven van “Marke Verruestraat”.

De prijs van € 66 per persoon dekt enkel de kostprijs. Wij benadrukken dat het kreeftenfestival op geen enkel wijze een fundraisingactiviteit omhelst. De prijs dekt enkel en alleen de culinaire lading.

Net zoals de vorige jaren zullen wij ook nu opnieuw een ”Lobster Award” toekennen aan de vertegenwoordigde club die de hoogste score behaalt op basis van een magische formule.

Graag ontvingen wij tegen uiterlijk 6 januari 2016 uw inschrijving, individueel of middels een gegroepeerde clubinschrijving, die per mail gericht wordt aan fernand.cloet@telenet.be.

Namens Lions Club Kortrijk Leie, wensen wij u en uw familie en vrienden een aangenaam eindejaar toe. Wij hopen alvast om u op 13 januari 2016 te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke Lionsgroeten,

Paul Beghin

Voorzitter Lions Club Kortrijk Leie 2015-2016

 

Pin It on Pinterest