LC Kortrijk Leie: Kreeftenfestival

LC Kortrijk Leie: Kreeftenfestival

Op woensdag 14 januari 2015 om 19.30u organiseert Lions Club Kortrijk Leie voor de 33ste maal haar jaarlijkse Kreeftenfestival.

Wij stellen ons tot doel om zo veel mogelijk Lionsleden uit de zone, de aanpalende zones en nog veel verder, op onze eerste statutaire vergadering van 2015 samen te brengen op een culinair hoogstaande activiteit, die meteen ook een grote nieuwjaarsreceptie is.

Vorig jaar werd u op culinair vlak verwend. Wij zorgen ervoor dat het dit jaar niet anders zal zijn! Onze ervaren Commissiedirecteur, Fernand Cloet, heeft alweer een prachtig menu kunnen onderhandelen met het Klokhof, Sint Anna 2 te 8500 Kortrijk, ons vertrouwd clubhuis.

De prijs werd behouden op € 65 per persoon. Wij benadrukken hierbij dat hier geen enkele fundraising aan vast hangt en de kosten enkel en alleen de culinaire lading dekken.

Net zoals de vorige jaren zullen wij ook nu weer een Lobster Award toekennen aan de club die het best beantwoordt aan de combinatie “meest aanwezige leden x verste afstand”.

Graag ontvingen wij tegen uiterlijk 5 januari 2015 uw inschrijving, individueel of door een gegroepeerde clubinschrijving, en dat via mail aan fernand.cloet@telenet.be.

Namens Lions Club Kortrijk Leie, wensen wij u en uw familie en vrienden een aangenaam eindejaar toe. Wij hopen alvast om u op 14 januari 2015 te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke Lionsgroeten,

Hugo Snoeck                                                                          Fernand Cloet

Voorzitter Lions Club Kortrijk Leie 2014-2015            Commissiedirecteur Kreeftenfestival

Pin It on Pinterest