LC Denderlions Denderleeuw – theARTer

LC Denderlions Denderleeuw – theARTer

Affiche veiling The Arter

[title size=”1″]theARTer[/title]

Schoonderhage, Ter Muren, … inclusie met Denderlions Denderleeuw. 

LC. Denderlions Denderleeuw steunen structureel het project Schoonderhage. Dit is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van mensen met een mentale handicap.

Het dagcentrum biedt dagopvang en is bestemd voor mensen die nog terechtkunnen in hun thuissituatie. Een door schoonderhage georganiseerde busdienst brengt de mensen dagelijks van en naar huis. In het dagcentrum nemen de dagverblijvers deel aan een zogenaamd bezigheidsprogramma. De bezigheden of activiteiten zijn meestal van huishoudelijke, ambachtelijk-artisanale en agrarische aard.

Het bezigheidshome voorziet in permanente huisvesting en is bestemd voor mensen die geen thuis meer hebben of niet meer naar huis kunnen om reden van sociale of medische aard. Met Beschermd Wonen biedt Schoonderhage een woonvorm voor mensen met een licht / matig mentale handicap, die meer vrijheid en zelfstandigheid aankunnen dan bewoners van een tehuis.

Om dit en andere projecten mede te financieren organiseren de Denderlions op 18 en 19 mei 2013 een kultuurhappening in samenwerking met het project “Kunstroute van het gemeentebestuur van Denderleeuw, een groot opgezette kunsthappening voor jong en oud, er is voor elk wat wils. Kunst met een grote K voor iedereen!

Op zaterdag krijgt U de kans op 3 verschillende lokaties te Iddergem kennis te maken van het euvre van bekende kunstenaars, al dan niet uit onze regio, telkens op een lokatie die op zichtzelf reeds een bezoek waard is. Rond enkele overleden kunstenaars uit de streek – Yves Rhayé, Roland Monteyne, Etienne Lecompte en Felix Everaert worden een aantal actuele kunstenaars verzameld: Gert Van Weyenberg, Agnes Van Ransbeek, Patrick Van Craenenbroeck, Thierry Van Vreckem, Geert Bauwens, Jos Decordier en Gilles en Andre Van Schuylenberg.

Naar aanleiding van dit kunstevenement, verzamelen de Denderlions een reeks waardevolle kunstwerken die ze tijdens hunTheArTer weekend ter veiling zullen aanbieden. Reeds vanaf zaterdag zal u deze verzameling kunnen bezichtigen zodat u reeds vooraf  uw keuze kan maken en je op zondagmiddag enkel nog hoeft de derde hamerslag af te wachten  om uw gul bod te bevestigen zodat je uw geliefkoosd kunstwerk mee naar huis kan nemen.  Ook nog op zaterdag wordt in dezelfde tent een ludiek theater aangeboden met steracteurs Jan Decleir en Karlijn Sileghem gevolgd door een streepje muziek met Stash. Nadien kan u gezellig nagenieten in de tent met een drankje en….. het traditionele “lammeken zoet” , want ook gastronomie is  cultuur !

Zondagnamiddag, na de veiling vergasten de Denderlions u op een gezellige barbeque en kunnen de kinderen genieten van een leuk kindertheater op één van de lokaties, gebaseerd op een boek van Marc De Bel. De kinderen van ophangtehuis Termuren zullen in het kader van “Inclusie” worden uitgenodigd op dit kindertheater

Reden te meer dus om nu reeds dit weekend te reserveren. U kan de opbouw naar het evenement ook volgen op de facebook pagina van Denderlions Denderleeuw .

Volg ons op  Facebook


Pin It on Pinterest