Infosessie nieuwe leden

Infosessie nieuwe leden

Beste LIONSvriend,-vriendin,

Met de bedoeling om onze nieuwe LIONS-vrienden essentiële aspecten van het LIONISME bij te brengen, organiseert het district 112A op maandag 17 maart 2014 in de Holiday Inn (Flanders Expo) te Gent een informatiesessie.

De deelnemers worden verwacht vanaf 18.30 uur (broodjes zijn voorzien). De uiteenzetting start om 19.00 uur STIPT.

Alle sedert juli 2011 nieuw geïntroniseerde LIONS-leden die nog niet deelgenomen hebben aan eerdere infosessies werden persoonlijk uitgenodigd.

Mogen wij U als clubvoorzitter vragen om deze jonge leden er geestdriftig toe aan te zetten deze interessante LIONS-ervaring mee te maken.

Eigenlijk is deze opleiding onontbeerlijk en dus eigenlijk een ‘must’.

Mochten er intussen nog kandidaatleden bij de werking van jouw club betrokken zijn, dan zijn ze uiteraard ook van harte welkom. Wil in voorkomend geval uiterlijk tegen 10 maart 2014 een berichtje sturen van hun deelname (peter.de.poorter@compaqnet.be)

Alvast hartelijk dank voor de medewerking en zeer genegen LIONS-groeten,

 

Roland De Paepe voorzitter commissie Global Membership Team (GMT)

Jef Van Houwe, voorzitter commissie Global Leadership Team (GLT)

Pierre De Potter, Harry Buelens, Joris De Meester, André Goethals, Pia Dierick-Vandenbulcke, Peter De Poorter, leden van de commissies

Caroline Vanwynsberghe

Gouverneur District A 2013-2014


Pin It on Pinterest