Lions Ambassadors

Lions Ambassadors

Wat is een Lions Ambassadeur?

 

“Lions Ambassador” is een nieuwe functie welke het District A in 2014 in het leven heeft geroepen.

Een Lions Ambassador is iemand die open staat voor alles wat buiten zijn eigen club leeft binnen het Lionisme.

Als één van de pijlers van de leuze “Re-member Why ?” werd er in iedere Lions club gezocht naar één intrinsiek gemotiveerde Lion die interesse heeft om zich meer te verdiepen in de werking van het Lionisme op district, nationaal en internationaal niveau. Er mogen meerdere Lions-Ambassadeurs zijn per club.

Door de jaren zal de Lions Ambassador in zijn eigen club een vaste steun zijn voor de aantredende voorzitters voor alles wat over Lions gaat zodat de voorzitters zich hoofdzakelijk kunnen richten op de drie belangrijkste thema’s van hun jaar, zijnde : de vriendschappelijke sfeer, de fundraising en de sociale werken.

Op uitnodiging en in samenspraak met de clubvoorzitters zullen de Lions Ambassadors belangrijke Lions-thema’s toelichten binnen hun eigen club.

Hiervoor zullen de Lions Ambassadors op regelmatige tijdstippen, interactieve lezingen kunnen volgen welke diverse Lions-thema’s zullen behandelen, aangeboden door het district.

Het is in eerste instantie een driejarenplan welke hierna zal geëvalueerd worden.

Pin It on Pinterest

Share This