LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk

LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk

Klassiek concert uitgevoerd door B’ROCK onder de artistieke leiding van Rodolfo Richter en met de Russische sterviolist Dmitry Sinkovsky als solist.

Het ensemble bestaat in zijn basisbezetting uit 15 muzikanten, die stuk voor stuk prachtige barokmuziek maken. Barokorkest B’Rock is ontstaan uit zin voor vernieuwing en verjonging in de wereld van de oude muziek. Uit alle hoeken van Europa verzamelt  B’Rock de beste jonge musici van het moment die zich specialiseren in de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Ze onderscheiden zich door een uitvoeringsgerichte en stijlbewuste manier van spelen waarbij expressie en intensiteit centraal staan. Na het concert wordt een gratis receptie aangeboden door de leden van de club. Kaarten te verkkrijgen a rato van 20 EUR bij Xavier DE MAESSCHALCK xdm@notarisoostende.be.


Pin It on Pinterest