Fotoboek SOHAP 2018

Special Olympics : Lions present

De begeestering in Antwerp Expo en op de andere locaties van Special Olympics European Summer Games Antwerp 2014 was enorm bij de 3600 atleten en hun begeleiders. In de marge van de Spelen werd een Special Olympics HAP (Healthy Athletes Program) opgezet waar de atleten hun lichamelijke conditie (gezicht, gehoor, fitheid, voeten, voeding …) kunnen uittesten. Lions MD 112 faciliteerde deze SO HAP Village met sponsoring – meer dan EUR 125 000 – en vooral met mankracht: zo’n 90 Lions van het District 112A werkten er als vrijwilliger en deden vitaminen op voor het hart!

GSM  pictures 184 GSM  pictures 182 GSM  pictures 175 GSM  pictures 174 GSM  pictures 173 GSM  pictures 172 GSM  pictures 171 GSM  pictures 187

Sponsor Appreciation Award

Special Olympics Sponsor Award Lions BelgiumWoensdag 17 september ontvingen de Lions België,  MD112 een “Special Olympics Sponsor Appreciation Award” voor de bijdrage van de Lions vrijwilligers aan het HAP (Healthy Athletes Program)

Dank aan alle Special Olympics vrijwilligers!

We Serve

Pin It on Pinterest