Werk van de gouverneur

ONDERSTEUNING VZW KINDERKANKERFONDS

 

In ons land krijgen jaarlijks ongeveer 300 kinderen kanker. Kinderkanker is dus geen zeldzame ziekte want 1 op 600 kinderen wordt hiermee ge¬confronteerd. Meestal zijn het jonge kinderen (meer dan de helft is jonger dan 5 jaar).In ons land krijgen jaarlijks ongeveer 300 kinderen kanker. Kinderkanker is dus geen zeldzame ziekte want 1 op 600 kinderen wordt hiermee geconfronteerd. Meestal zijn het jonge kinderen (meer dan de helft is jonger dan 5 jaar).Leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Daarna komen hersentumoren en klierkanker. Kanker bij kinderen kan zich ook ontwikkelen in de nier en de bijnier, de spieren, het bot, enz…

 

Voor de behandeling van kanker bij kinderen wordt vooral beroep gedaan op chemotherapie, chirurgie en bestraling.Op deze manier lukt het om 80% van de kinderen te genezen. Een bijzonder aspect van deze zorg is dat veel aandacht moet besteed worden aan de kwaliteit van die genezing,De behandeling maakt de genezings- kansen steeds hoger maar de behandeling duurt lang en gaat vaak gepaard met bijwerkingen allerhande. Het kind wordt hoe dan ookgeconfronteerd met ongemak en pijn. Ouders gaan gebukt onder angst, onzekerheid en gevoelens van onmacht. Om kinderen en ouders te motiveren om dit vol te houden en om de behandeling draaglijk te maken is veel extra zorg nodig.

 

Dankzij het vzw Kinderkankerfonds (gesticht in 1988) kan deze extra zorg geboden worden en is er een blijvende bereidheid om te helpen waar mogelijk.

Dit fonds zorgt ondermeer voor:

 • een extra steun aan alle aspecten van de zorg op de kinderkankerafdeling door o.a., het inschakelen van bijkomende verpleegkundigen
 • het thuiszorgproject Koester (verpleegkundige en logistieke ondersteuning)
 • directe financiële steun aan de gezinnen
 • een kinderopvang (deLIEving) voor broers en zussen onder leiding van professionelen
 • materiële verbetering van infrastructuur en inrichting van de kinderkankerafdeling, zoals het inrichten van een spelo-, biblio- en videotheek in het ziekenhuis en aankoop van materiaal
 • het mogelijk maken van uitstapjes en vakantiekampen voor de kinderen en adolescenten
 • ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek specifiek gericht naar kinderkanker.

 

Een woordje extra uitleg wordt hierbij als voorbeeld ook meegeven over het project “Koester”. Een kind dat ziek is en behandeld wordt heeft er voordeel bij om zo veel mogelijk thuis te zijn. De Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie, afgekort als project “Koester” van de vzw Kinderkankerfonds, maakt dit reeds meer dan 20 jaar mogelijk.

 • een aantal zorgen kunnen thuis verstrekt worden zodat het kind minder in het ziekenhuis moet opgenomen worden
 • het kind wordt minder geschei¬den van zijn ouders, broertjes en zusjes
 • het gezinsleven wordt minder verstoord
 • overleg met de huisarts en de wijkverpleegkundige wordt vergemakkelijkt
 • het contact met de buurt blijft
 • rehabilitatie in het normale leven wordt bevorderd.

 

Ook wanneer het kind niet ge¬neest en in een terminale fa¬se komt kan het, indien mo¬gelijk, thuis blijven in de gebor¬genheid van zijn eigen gezin.

Pin It on Pinterest

Share This